Uw afval is in goede handen

Ons verzamelplaats open voor iedereen

Ons Insamelcentrum staat open voor particulieren

Onze dagelijkse activiteiten zijn hoofdzakelijk gericht op particulieren die metalen kwijt willen.

In tegenstelling tot het containerpark kopen wij het afval dat in ons centrum wordt binnengebracht. Er zijn geen beperkingen qua volume of aantal dagelijkse bezoeken.

De prijzen variëren naargelang van de beurskoersen voor metalen. Wij hanteren een beleid waarbij we de prijzen maandelijks aan de beurs aanpassen voor ijzerhoudende metalen en wekelijks voor non-ferrometalen (behalve bij grote schommelingen, dan corrigeren we de prijs meteen). De prijzen die u op de website ziet, zijn dus richtinggevend. Gelieve contact met ons op te nemen (mail of telefoon) om de best mogelijke prijs te krijgen voor wat u aanbiedt (de prijs zal verschillen naargelang u 1 kilogram of 1 ton kwijt wil).

Weging van de verschillende soorten metaalafval

Wanneer u in het centrum aankomt, wordt u naar de grote of de kleine weegschaal geleid, naargelang van het volume maar ook van de soorten metaal die u wenst af te leveren.

Ijzerhoudende metalen worden op de grote weegschaal gewogen, non-ferrometalen op de kleine.

U moet die handeling zoveel keer herhalen als u soorten metalen meeheeft.

Hulp bij het uitladen

Als u dat wenst, kunnen wij u helpen om uw voertuig uit te laden. Hetzij met de kraan als de lading te zwaar is, hetzij handmatig.

Hiermee willen we u niet alleen helpen maar ook nagaan wat de kwaliteit van de levering is. Zo kunnen we u de verschillende metaalsoorten en hun kwaliteit leren onderscheiden. Onze arbeiders zijn echte vaklui in het onderscheiden van de metalen en kunnen u helpen om dat zelf ook beter te kunnen. Zo kunt u uw metalen bij een volgend bezoek aan ons centrum zelf beter groeperen.

Opstelling van de leverbon & cash uitbetaling

Met uw weegbons en uw identiteitskaart komt u naar het onthaal zodat wij een leverbon op uw naam kunnen opstellen en het u verschuldigde bedrag cash kunnen uitbetalen.

Doorgaans gebeurt de betaling altijd cash, behalve in geval van enkele uitzonderingen:

  • Als u uw identiteitskaart niet bij hebt, betalen wij verplicht op een bankrekening uit.
  • Als u koperen kabels binnenbrengt (onder welke vorm ook: blootliggend, met omhulsel, verbrand, vermalen, …), verbiedt de wet ons hiervoor cash uit te betalen.
  • Elk bedrag boven € 3.000 moet verplicht op een bankrekening uitbetaald worden.

Een gepersonaliseerde service voor iedere vakman

Voorstellen “op maat” voor de ophaling van uw afval

Bent u een vakman en zoekt u een globale oplossing voor de overname van uw metaalafval?

ZOEK DAN NIET VERDER!!

Wij bieden u oplossingen afgestemd op uw behoeften.

Met meer dan 50 jaar ervaring in B2B-inzameling beschikken wij over een zeer brede waaier van oplossingen waardoor u met uw afval geld kunt verdienen en tegelijk uw aandacht op uw activiteit kunt houden.

Neem gerust contact met ons op voor een bezoek van een commerciële medewerker.

Plaatsing van een of meerdere containers of bakken in uw fabriek

U hebt niet de tijd of de technische middelen om uw metalen zelf te komen afleveren?

Wij stellen graag containers en bakken ter beschikking in uw bedrijf en komen die gratis plaatsen en ophalen. Dankzij ons uitgebreide gamma kunnen wij het volume hiervan optimaal aanpassen aan de hoeveelheid afval die u produceert of aan de beschikbare ruimte.

Heb u verschillende soorten metaalafval maar niet de ruimte om meerdere containers te plaatsen? Wij kunnen u in dat geval kleinere bakken of een gecompartimenteerde container aanbieden…

Iedere klant heeft zijn eigen wensen en onze sterkte bestaat erin dat we ons perfect kunnen aanpassen aan ieders vereisten. Op die manier zal het beheer van uw afval zo weinig mogelijk van uw tijd in beslag nemen.

Ophaling op de werf

U bent op een werf actief en hebt niet de mogelijkheid om uw metaalafval mee te nemen…

Geen probleem! Vanaf een bepaald tonnage komen wij de goederen per container met grijparm ophalen en nemen wij alles mee naar ons centrum.

Prijsberekening

In tegenstelling tot de prijzen die gelden in ons centrum van Halanzy variëren de prijzen voor de plaatsing van een container in uw fabriek of voor de ophaling van goederen via een container met grijparm volgens verschillende criteria.

  • Afstand: de metaalprijs wordt mee bepaald door de kilometers die onze vrachtwagen moet afleggen voor het afzetten en ophalen van de container
  • Duur: de periode waarbinnen de container op uw terrein geplaatst staat zal mee de overnameprijs van het metaal bepalen
  • Jaarlijks tonnage: de prijs zal ook variëren naargelang van het aantal keer dat we de container op een jaar komen ophalen
  • Kwaliteit: als het metaalafval bij aankomst in ons centrum nog gesorteerd moet worden, zal dat ook de prijs beïnvloeden.

Iedere situatie is anders, en dus neemt u best contact op met onze commerciële medewerker die uw behoeften optimaal zal analyseren.

Naargelang van uw voorkeuren bezorgt hij u dan eventueel

  • een vaste prijs volgens de dag van ophaling
  • een prijs gebaseerd op een formule in verhouding tot de beursschommelingen

Onze oplossingen zijn op maat. Neem dus gerust contact met ons op zodat wij u een voorstel kunnen doen.

Wij je meer informatie? Niets is zo gemakkelijk !!

Wenst u meer informatie over een bepaalde prijs, over de plaatsing van een container, over de ophaling van goederen?

Bel ons op het nummer 04 240 33 00 of stuur ons een e-mail.

This field is required This is not a valid email
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
This field is required
Thank you for your message. It has been sent.
There was an error trying to send your message. Please try again later.